Opublikowano w:

M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, Warszawa 2016

Link do strony wydawnictwa

 

 

Komentarz do art. 175 ust. 2, 181, 186, 187 Konstytucji RP

18 sierpnia 2018

dr Krzysztof Szczucki

Strona prywatna dra Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Twitter i portale naukowe