Opublikowano w:

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013, nr 1

Link do pełnego tekstu

 

Kryminalizacja w imię dobra wspólnego. Na marginesie książki Marka Piechowiaka 'Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego'

15 sierpnia 2018

dr Krzysztof Szczucki

Strona prywatna dra Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Twitter i portale naukowe