dr Krzysztof Szczucki

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2014 r. jestem doktorem nauk prawnych. Temat doktoratu: Wykładnia prokonstytucyjna dóbr chronionych w polskim prawie karnym.

Od października 2014 jestem adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracuję w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego.

Od marca 2019 r. jestem Prezesem Fundacji Instytut Rzeczypospolitej im Pawła Włodkowica.

Od 2017 r. kieruję projektem "Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych" finansowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "DIALOG"

W latach 2009 - 2011 współpracowałem, a później pracowałem w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu

W latach 2011 - 2012 zyskałem ciekawe doświadczenie wykładając wiedzę o społeczeństwie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie

Od 2012 r. do 2013 r. przebywałem jako visiting scholar w Maurer Law School na Indiana University w Bloomington w USA

Od 2015 r. do 2016 r. pracowałem w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Od 2016 r. pracuję w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP

W 2017 r. otrzymałem stypendium "Start" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Chętnie pozyskuję wiedzę i doświadczenie podczas zagranicznych pobytów naukowych. Prowadziłem badania m.in. w: Edynburgu w Wielkiej Brytanii, Salzburgu w Austrii, Minneapolis w USA, Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech, Tokio i Fukuoce w Japonii, Cambridge w Wielkiej Brytanii

Strona prywatna dra Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Twitter i portale naukowe