Opublikowano w:

L. Bosek, M. Królikowski (red.), Współczesne wyzwania bioetyczne, Warszawa 2010

Link do strony wydawnictwa

 

Prawo dziecka poczętego metodą in vitro do poznania własnej tożsamości biologicznej

18 sierpnia 2018

dr Krzysztof Szczucki

Strona prywatna dra Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Twitter i portale naukowe