dr Krzysztof Szczucki

Moje najważniejsze publikacje naukowe

13 marca 2019
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam ut ligula condimentum est sagittis tempor. Morbi ac purus pellentesque, dignissim magna ut, ultricies leo. Donec malesuada augue eget lectus tincidunt
18 sierpnia 2018
Publikacja stanowi praktyczny komentarz do ustawy o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3.04.2018 r. Autor omawia obecne rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę, w tym zwłaszcza: nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia w
18 sierpnia 2018
Jest to pierwsza w polskiej doktrynie prawa karnego monografia podejmująca ważną i trudną jednocześnie próbę kompleksowego opracowania jego teoretycznych podstaw. Autor sięga do samej istoty oraz sensu prawa karnego, wskazując
18 sierpnia 2018
Underlying the research for the purposes of this book were one basic assumption: transposing legal articles to behavioral norms, suitable in given circumstances and capable of resolving a problem, in
18 sierpnia 2018
The paper argues that the model of ethical legitimacy of criminal law should be welcomed. Twotypes of legitimacy may be recognized - primary and secondary.  Primary legitimacy derives its validity

Strona prywatna dra Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Twitter i portale naukowe